Kasa fiskalna z terminalem

Kasa fiskalna z terminalem płatniczym online to urządzenia rejestrujące przychody pochodzące ze sprzedaży detalicznej na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego i VAT. W Polsce, kasy fiskalne są urządzeniami obowiązkowymi dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kasy fiskalne z terminalem online  są urządzeniami rejestrującymi, które ewidencjonują obrót i kwoty podatku należnego, drukując paragony fiskalne i potwierdzenia płatności kartą. Terminal płatniczy jest dodatkowym urządzeniem podłączonym do kasy, które przetwarza płatności, komunikując się z bankiem przez internet. Terminal płatniczy drukuje również potwierdzenie przeprowadzonej transakcji lub jej odrzucenie.

Jak połączyć kasę fiskalną z terminalem płatniczym? Kasy fiskalne z terminalem płatniczym online łączą się ze sobą za pomocą kabla RS232, kabla USB lub po protokole TCP IP. Wszystkie dostępne metody połączenia kas fiskalnych z terminalem znajdziesz TUTAJ

Kasa fiskalna wysyła na bieżąco do terminala wszelkie dane dotyczące płatności. Terminal płatniczy automatycznie przechodzi w tryb zapłaty bez potrzeby ręcznego przepisywania wartości z kasy.


Wyświetlanie wszystkich wyników: 4