Przegląd okresowy

Kasy fiskalnej | Drukarki fiskalnej

Według Rozporządzenia Ministerstwa Finansów, przegląd urządzenia fiskalnego (kasy i drukarki fiskalnej) należy wykonywać minimum co 24 miesiące.

Za brak przeglądów wpisanych do książki serwisowej, przewidywane są mandaty, które wystawia Urząd Skarbowy.

Zalecane jest robienie przeglądów raz na 12 miesięcy, dzięki temu otrzymujemy gwarancję na moduł fiskalny na okres 5 lat.

Wytyczne przeglądu technicznego?

Każda wykonana przez serwisanta czynność powinna zostać wpisana do książki serwisowej.

Wpisy muszą być czytelne, potwierdzone podpisem pracownika firmy oraz ostemplowane jego pieczęcią.

Etapy przeglądu technicznego
  • ocena stanu plomb;
  • kontrola stanu obudowy kasy, płyty głównej, pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego;
  • test poprawności działania wyświetlacza klienta oraz operatora;
  • test drukarki termicznej (jakość wydruku)
  • weryfikacja oprogramowania kasy oraz wersji programu pod kątem zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu (np. poszczególne funkcje, układ menu);
  • weryfikacja stanu numeru ewidencyjnego
  • wpis wyniku przeglądu wraz z zaleceniami do książki serwisowej.