Legalizacja wag elektronicznych

Kończy Ci się legalizacja wagi?
Nie masz czasu lub nie wiesz jak przedłużyć legalizację wagi?

W 2019 r. zmianie uległy przepisy dotyczące legalizacji wag (Dz.U. 2019 poz. 759). Jeżeli pierwsza legalizacja wagi dokonana jest przed 26 kwietnia 2019 r. ,wówczas jest ważna przez następne 3 lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca. Natomiast legalizacja dokonana po 26 kwietnia 2019 r. jest ważna przez 2 następne lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca.

Przykładowo waga z legalizacją dokonaną 05.2019 r. ma ważną tą legalizację do 30.11.2021 r. Kolejne, ponowne legalizacje są ważne 25 miesięcy licząc od daty dokonania legalizacji.

WAGI SKLEPOWE I PRZEMYSŁOWE

ELZAB, DIBAL, DIGI, CAS, CAT i innych producentów
Zakupione tylko w sklepie Sale System