Legalizacja wag elektronicznych

Kończy Ci się legalizacja wagi?
Nie masz czasu lub nie wiesz jak przedłużyć legalizację wagi.
Zajmiemy się tym od ręki.

2019 r. zmianie uległy przepisy dotyczące legalizacji wag (Dz.U. 2019 poz. 759). Jeżeli pierwsza legalizacja wagi dokonana jest przed 26 kwietnia 2019 r. ,wówczas jest ważna przez następne 3 lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca. Natomiast legalizacja dokonana po 26 kwietnia 2019 r. jest ważna przez 2 następne lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca. Przykładowo waga z legalizacją dokonaną 05.2019 r. ma ważną tą legalizację do 30.11.2021 r. Kolejne, ponowne legalizacje są ważne 25 miesięcy licząc od daty dokonania legalizacji.

WAGI SKLEPOWE I PRZEMYSŁOWE

ELZAB, DIBAL, DIGI, CAS, CAT i innych producentów
  • Wagi niekalkulacyjne
  • Wagi kalkulacyjne
  • Wagi etykietujące
  • Wagi pomostowe
  • Wagi do zabudowy
  • Wagi przemysłowe