Terminale płatnicze Polska Bezgotówkowa

Firma PayTel to jedna z największych dostawców rozwiązań płatności elektronicznych.
Autoryzowany partner programu Polska Bezgotówkowa.

Nawet 20 miesięcy bezpłatnego wynajmu

Fundacja Polska Bezgotówkowa opłaca prowizję do 100000 zł obrotu w 1 roku trwania umowy.

13 miesiąc za 1 zł.

Od firmy PayTel dodatkowy miesiąc za 1zł

6 dodatkowych miesięcy w cenie 1 zł

Otrzymaj pod warunkiem utrzymania minimalnej sumy kwot prowizji wynoszącej 30 zł.

Przykład: Przy prowizji 0,50%- suma miesięcznego obrotu kartowego powinna wynosić 6000 zł

3 terminale na firmę za 0 zł

Otrzymasz maksymalnie 3 sztuki wybranych przez Ciebie terminali

Nie płacisz za usługi dodatkowe

Koszt szkolenia, dowozu i instalacji ponosi firma Pay Tel.

Przenośny

Ingenico Move 2500 to najpopularniejszy przenośny terminal płatniczy ze względu na wbudowaną baterię i stałe połączenie z internetem przez GPRS (karta SIM) w cenie wynajmu.

Stacjonarny

Ingenico Desk 3200 stacjonarny terminal płatniczy. Możliwe podłączenie dodatkowego Pin Pada. Wystarczy podłączyć zasilanie oraz kabel internetowy lub wybrać opcję GPRS (karta SIM).

Pin Pad do kasy online

Ingenico Lane 3000 to jedyny Pin Pad do kas fiskalnych online na polskim rynku. Wystarczy podłączyć kablem USB do kasy. Zasilanie i internet pobierane jest z przez USB, a potwierdzenia płatności drukują się z kasy.

Warunki wzięcia udziału w programie Polska Bezgotówkowa

1. Przystępuję do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (aktualne warunki Programu dostępne są pod adresem www.polskabezgotowkowa.pl);
2. W okresie 12 miesięcy przed złożeniem niniejszego oświadczenia, nie akceptowałam/em płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności cards-not-present, z wyłączeniempłatności w punktach sprzedaży internetowej;
3. Nie prowadzę działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnychobejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych podtym samym znakiem towarowym;
4. Nie prowadzę działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówekhandlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym;
5. Nie prowadzę działalności jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie, w jakim przystępuję do Programu;

Przystępuję do programu Polska BezgotówkowaTAKNIE

Warunki umowy:
- Umowa na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia
- abonament za wynajem po darmowym okresie zależny jest od wybranego modelu terminala
- prowizja po przekroczeniu 100000 zł lub po 12 miesiącach od 0,48% do 0,69% (zależna od branży)

Wybór modelu terminala płatniczego

1. Dane firmy

Miejsce zamieszkaniaTerytorium RPpoza terytorium RP
Forma przesyłania fakturpapierowaelektroniczna

2. Rachunek bankowy do przelewów płatności kartą

3. Adres instalacji terminala (nagłówek wydruku)

Taki jak adres firmy

4. Adres korespondencyjny

Taki jak adres firmy

5. Adres wysyłki terminala

Taki jak adres firmy
Taki jak adres instalacji terminala

5. Przewidywana data instalacji terminala płatniczego

8. Dodatkowe uwagi

Dane kasy/drukarki fiskalnej

Jeżeli firma nie posiada kasy lub drukarki fiskalnej należy pozostawić puste.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO w obrębie firmy Sale System