Terminale płatnicze Polska Bezgotówkowa

Firma PayTel to jedna z największych dostawców rozwiązań płatności elektronicznych.
Autoryzowany partner programu Polska Bezgotówkowa.

Nawet 20 miesięcy bezpłatnego wynajmu

Fundacja Polska Bezgotówkowa opłaca prowizję do 100000 zł obrotu w 1 roku trwania umowy.

Nawet 3 terminale na firmę za 0 zł na okres 12 miesięcy.

Gratis 13 miesiąc za 1 zł.

Otrzymaj 7 dodatkowych miesięcy w cenie 1 zł pod warunkiem utrzymania minimalnej sumy kwot prowizji wynoszącej 30 zł.

Przykład: Przy prowizji 0,50%- suma miesięcznego obrotu kartowego powinna wynosić 6000 zł

1. Przystępuję do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (aktualne warunki Programu dostępne są pod adresem www.polskabezgotowkowa.pl);
2. W okresie 12 miesięcy przed złożeniem niniejszego oświadczenia, nie akceptowałam/em płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności cards-not-present, z wyłączeniempłatności w punktach sprzedaży internetowej;
3. Nie prowadzę działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnychobejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych podtym samym znakiem towarowym;
4. Nie prowadzę działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówekhandlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym;
5. Nie prowadzę działalności jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie, w jakim przystępuję do Programu;

Przystępuję do programu Polska BezgotówkowaTAKNIE

Warunki umowy:
- Umowa na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia
- abonament za wynajem po darmowym okresie zależny jest od wybranego modelu terminala
- prowizja po przekroczeniu 100000 zł lub po 12 miesiącach od 0,48% do 0,69% (zależna od branży)

Wybór modelu terminala płatniczego

1. Dane firmy

Miejsce zamieszkaniaTerytorium RPpoza terytorium RP
Forma przesyłania fakturpapierowaelektroniczna

2. Rachunek bankowy do przelewów płatności kartą

3. Adres instalacji terminala (nagłówek wydruku)

Taki jak adres firmy

4. Adres korespondencyjny

Taki jak adres firmy

5. Adres wysyłki terminala

Taki jak adres firmy
Taki jak adres instalacji terminala

5. Przewidywana data instalacji terminala płatniczego

8. Dodatkowe uwagi

Dane kasy/drukarki fiskalnej

Jeżeli firma nie posiada kasy lub drukarki fiskalnej należy pozostawić puste.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO w obrębie firmy Sale System