Programowanie kasy fiskalnej

Programowanie kasy fiskalnej wykonuje się na samym początku po jej zakupie. Kasa fiskalna musi zawierać dane takie jak: nagłówek, numer NIP, listę towarową. Abyśmy mogli to wykonać, prosimy o podanie poniżej wymienionych danych.

  1. Dane firmy

  2. Adres instalacji, pracy kasy

  Taki jak adres firmyTAKNIE
  Kasa przenośnaTAKNIE
  - jeżeli kasa będzie przenośna to w nagłówku umieszczamy adres zamieszkania (jednoosobowa działalność), a w przypadku spółek adres siedziby firmy.

  3. Adres dostawy

  Taki jak adres firmyTAKNIE

  4. Dodatkowe dane na paragonie

  - dostępne tylko w niektórych modelach kas i drukarek

  5. Data fiskalizacji- uruchomienia

  Czy firma jest podatnikiem VAT?

  6. Towary / Usługi do zaprogramowania na kasie

  Nazwa towaru / usługi: do 40 znaków, Cena: stała np. 5 zł lub zmienna "0 zł", VAT: A-23%, B-8%, C-5%, D-0%, E-dla dla zwolnionych z VAT np. 1. Woda 3 zł A

  Załącz listę towarów

  7. LOGO firmowe na paragonie

  Załącz plik graficzny

  8. Dodatkowe uwagi

  9. Model urządzenia fiskalnego / kolor

  10. Jestem zainteresowany/a darmowym terminalem płatniczym do mojej kasy


  Dane niezbędne do umowy o terminal płatniczy
  Połączenie jest szyfrowane i bezpieczne. Dane do umowy można również przekazać telefonicznie 500-660-610

  11. Ważna kwestie dotyczące kasy fiskalnej:

  1. Raport dobowy należy robić w każdym dniu kiedy była prowadzona sprzedaż
  2. Raport miesięczny należy robić po zakończonym miesiącu
  3. Obowiązkowe przeglądy należy wykonywać przynajmniej raz na 2 lata. Za brak przeglądu przewidziane są mandaty oraz zwrot przyznanej ulgi 700 zł
  4. Kasę należy podłączyć do internetu oraz kontrolować wysyłkę dokumentacji do repozytorium
  5. Podczas awarii kasy głównej, nie możemy prowadzić sprzedaży. Kasę rezerwową najkorzystniej zakupić przy pierwszym zakupie, wtedy mamy możliwość otrzymania ulgi 700 zł
  6. Każdy użytkownik kasy musi podpisać dokument "Informacja o zasadach ewidencji"

  Przyjmuję do wiadomości 6 powyższych punktów

  Zgadzam się z polityką prywatności strony Sale System