Dane do zaprogramowania kasy fiskalnej

W celu sprawnej instalacji prosimy o podanie poniżej wymienionych danych

  1. Dane firmy

  2. Adres instalacji, pracy kasy

  Taki jak adres firmyTAKNIE
  Kasa przenośnaTAKNIE
  - jeżeli kasa będzie przenośna to w nagłówku umieszczamy adres zamieszkania (jednoosobowa działalność), a w przypadku spółek adres siedziby firmy.

  3. Adres dostawy

  Taki jak adres firmyTAKNIE

  4. Dodatkowe dane na paragonie

  - dostępne tylko w niektórych modelach kas i drukarek

  5. Data fiskalizacji- uruchomienia

  6. Towary / Usługi do zaprogramowania na kasie

  Nazwa towaru / usługi: do 40 znaków, Cena: stała np. 5 zł lub zmienna "0 zł", VAT: A-23%, B-8%, C-5%, D-0%, E-dla dla zwolnionych z VAT np. 1. Woda 3 zł A

  Załącz listę towarów

  7. LOGO firmowe na paragonie

  Załącz plik graficzny

  8. Dodatkowe uwagi

  9. Model urządzenia fiskalnego / kolor

  Zgadzam się z polityką prywatności strony Sale System