Dane do zaprogramowania kasy fiskalnej

W celu sprawnej instalacji prosimy o podanie poniżej wymienionych danych

1. Dane firmy

2. Adres instalacji, pracy kasy

Taki jak adres firmyTAKNIE
Kasa przenośnaTAKNIE
- jeżeli kasa będzie przenośna to w nagłówku umieszczamy adres zamieszkania (jednoosobowa działalność), a w przypadku spółek adres siedziby firmy.

3. Adres dostawy

Taki jak adres firmyTAKNIE

4. Dodatkowe dane na paragonie

- dostępne tylko w niektórych modelach kas i drukarek

5. Data fiskalizacji- uruchomienia

6. Towary / Usługi do zaprogramowania na kasie

Nazwa towaru / usługi: do 40 znaków, Cena: stała np. 5 zł lub zmienna "0 zł", VAT: A-23%, B-8%, C-5%, D-0%, E-dla dla zwolnionych z VAT np. 1. Woda 3 zł A

Załącz listę towarów

7. LOGO firmowe na paragonie

Załącz plik graficzny

8. Dodatkowe uwagi

9. Model urządzenia fiskalnego / kolor

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO w obrębie firmy Sale System