Zgłoszenie zmiany serwisu

Dane wymagane są do poinformowania Urzędu Skarbowego oraz producenta urządzenia fiskalnego.
Od momentu przesłania formularza możemy zająć się serwisem Państwa urządzenia.
Do wykonywania napraw i przeglądów serwisowych, wymagana jest zmiana serwisu.
Koszt przeniesienia serwisu wynosi 50 zł netto.

    Producent urządzenia fiskalnego (proszę wybrać)*

    Dane urządzenia znajdą Państwo w książce serwisowej lub na tabliczce znamionowej kasy lub drukarki.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności firmy Sale System*

    [recaptcha size:small]