Awaria kasy fiskalnej to bardzo duży stres dla właścicieli firm. Nawet najlepsze kasy potrafią się popsuć. Czasy kiedy kasa działała nawet 5 lat bezpowrotnie minęły. Szczególnie tyczy się to kas online, które są bardzo podatne na awarie, ze względu na ich zaawansowaną i złożoną konstrukcję. Gwarancja na kasę wynosi 1 rok, a czas jej naprawy to nawet 2 tygodnie.

Awaria kasy fiskalnej – co dalej?

Awaria kasy fiskalnej może uniemożliwić prawidłowe dokonywanie sprzedaży zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z polskimi przepisami, jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz prowadzić ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, jesteś zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rezerwowej. Jeśli nie posiadasz kasy rezerwowej lub nie jest możliwe ewidencjonowanie sprzedaży przy jej użyciu, nie wolno ci dokonywać sprzedaży.

Awarię kasy fiskalnej zgłaszamy niezwłocznie do serwisu fiskalnego, który zajmuje się obsługą naszego urządzenia. Zgodnie z § 51 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816) podmiot ten musi podjąć serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki przez właściciela kasy, chyba że strony ustalą inaczej.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.


Konsekwencje prawne za sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej

Jeśli prowadzisz sprzedaż pomimo awarii kasy fiskalnej bez zastosowania kasy rezerwowej lub innej formy prawidłowej ewidencji sprzedaży, jest to naruszenie przepisów i może być traktowane jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Sankcje za takie działanie mogą obejmować grzywny o różnej wysokości, zależnie od wagi przewinienia.

Jeśli przypadkowo prowadziłeś sprzedaż bez prawidłowej ewidencji, zanim byłeś świadomy tych przepisów, powinieneś jak najszybciej powiadomić urząd skarbowy o popełnionym wykroczeniu i skorzystać z tzw. instytucji czynnego żalu. Działanie to może pomóc uniknąć kary, jeśli zgłosisz sytuację przed przeprowadzeniem kontroli przez urząd skarbowy.

Ważne jest, aby zawsze przestrzegać przepisów dotyczących ewidencji sprzedaży i kasy fiskalnej. W przypadku awarii kasy warto rozważyć posiadanie kasy rezerwowej lub innych środków umożliwiających prowadzenie sprzedaży zgodnie z wymogami prawa, aby uniknąć nieprawidłowości i ewentualnych sankcji.

 Art. 62. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania,
podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-4
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Rozwiązanie problemu – kasa rezerwowa

  • Kasę rezerwową najlepiej jest zakupić na samym początku funkcjonowania firmy, podczas zakupu kasy głównej. Uzyskujemy wtedy zwrot 700 zł z Urzędu Skarbowego.
  • Jeżeli jednak zakup ma być dokonany w późniejszym terminie, można pokusić się o leasing.
  • Miesięczna opłata za dobrej jakości kasę, np.

    POSNET Ergo już od 66 zł brutto miesięcznie

Sprawdź leasing na rezerwową kasę fiskalną

Wystarczy wejść na stronę z ofertą kasy fiskalnej (link powyżej) i kliknąć przycisk:

Leasing kasy fiskalnej rezerwowej