Nowa matryca stawek VAT w kasach – od kiedy obowiązkowa?

Zmiany matrycy stawek VAT w kasach fiskalnych należy dokonać najpóźniej do 31 lipca 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r. wszystkie urządzenia muszą mieć przyporządkowane nowe oznaczenia literowe.

ZMIANA MATRYCY STAWEK VAT JEST OBOWIĄZKIEM PODATNIKA

Nowe oznaczenia literowe stawek VAT w kasach fiskalnych

§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:
(…)
5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze „A” –  23%,
b) literze „B” –  8%,
c) literze „C” –  5%,
d) literze „D” –  0%,
e) literze „E” – ZW, jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej (używane szczególnie w przypadku sprzedaży VAT marża), o której mowa w:

Procedura VAT marża stosowana jest (w skrócie) dla:

  • usług turystyki,
  • dostawy towarów używanych,
  • dostawy dzieł sztuki,
  • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.